Even leken de wietplanten de presentatie van het wandelboek in Café De Muis in de weg te staan. Gelukkig kwam er respijt. En zo werd toch in de onvervangbare kroegambiance het wandelboek ‘Door de spiegel van A.F.Th. van der Heijden’ van uitgever naar de wandelende lezers gebracht. Met een rondje lekkere gevarendriehoekjes en een boekenlegger als herinnering.

Adri van der Heijden met de werkgroep

Het evenement vond plaats in een bont gezelschap van de gasten van uitgeverij Lecturis, de mensen van landelijke en locale pers, alle mensen die aan de wandeling, het boek en de audiotour gewerkt hebben en oude vrienden, bekenden of half en half familie van hoofdpersoon en eregast A.F.Th. van der Heijden, begeleid door zijn vrouw Mirjam Rotenstreich.

A.F.Th. stal de show met zijn prikkelende uitspraak: “Ik had graag een jointje gerookt met de burgemeester”.  Want ja, hoeveel geluk kun je, als romancier, hebben met zo’n dorps schandaalverhaal?

Adri van der Heijden signeert voor Frank Lammers

A.F.Th. zei natuurlijk nog veel meer. Maar eerst was er het welkom van een opgetogen uitgever, een bevlogen inleiding van Renny de Bruyn op het wandelproject en de overhandiging van het eerste exemplaar door Han Roijakkers. Zij kenschetste de Geldropse laag in Van der Heijdens werk als de bewaarplaats van de mooiste kinderherinneringen uit de Nederlandse literatuur.

Daarna kreeg A.F.Th. de vrije hand. En Frank Lammers. Samen vertelden ze de variabele kanten van het mythische verhaal rondom Café De Kuster, de beer in De Kuster en de alcoholstrapatzen van vader Egberts/Van der Heijden die in een roemruchte scène zijn vrouw aanbood aan zijn kroegmaten.

Een vol Café De Muis

Sterke, mooie en weemoedige verhalen gingen op in de gonzende geanimeerdheid van de genodigden.

A.F.Th. zat rustig te signeren en te praten met wie zich ook aandiende. Goedmoedig, geduldig, hartelijk voor iedereen. Een perfect evenement.

Voor A.F.Th moet het wat ontregelend geweest zijn: waar hij vroeger zijn vader ophaalde, haalde hij nu het boek op waarin zijn jeugd in fictie terugkomt