Als eerste getrouwe van de werkgroep Van der Heijden wandeling zit Leonie Josiassen op de bank op de Brink. Misschien mijmert ze over de klus die zij en Marianne Menting hebben geklaard om vijf prachtige banken bij elkaar te crowdfunden.
Het succes, een van die banken, staat te stralen in de ochtendzon. Mecheline van der Velden versiert hem even later met groot formaat rood lint en strik.

Han Roijakkers leest een passage uit De Sandwich. Foto: Toon Vogels

Kijk naar die bank, gebaart Renny de Bruyn in zijn openingswoord. Zie die mooie, vage s-vorm als speciaal gemaakt voor deze plek, een locatie uit Van der Heijdens ‘De sandwich’.

Renny blijft deze bank dan ook  hardnekkig de ‘Sandwichbank’ noemen al vindt Han Roijakkers dat het eigenlijk de bank van ‘Karine en Frank’ is. Zij legt niet uit waarom. Maar in het citaat uit ‘De sandwich’ dat zij voorleest hier in het hart van Van der Heijdens jeugdige requiem, spelen Karine en Frank hun rollen als protagonisten van het ongrijpbare, beslissende lot.

Stemmig eerbetoon

Het is dan al volop feest op de Brink. Er zijn veel mensen gekomen om de banken in te wijden. Ze zijn allemaal in een fleurige stemming tussen het nieuwe groen van een exploderende lente.

Multi(f)vocaal zingt. Foto: Jac de Waal

Die stemming zingt Multi(f)vocaal erin, heel fraai met subtiele jubel. De blauw-witte dames met kleurige corsages hebben toepasselijke liederen gearrangeerd en wijden extra eerbetoon aan (bijna) jarige Leonie en aan Wim Daniëls die de officiële opening verricht.
Hij, Wim Daniëls, de veelzijdige schrijver en geliefde presentator van Boekie night (Natlab Eindhoven) wijdt de banken in met een bruisende stroom champagne. Zijn toespraak is een even amusante als erudiete lofrede op de schrijver A.F.Th. van der Heijden.

 

Toespraak van Wim Daniëls. Foto: Toon Vogels

Het legendarische verhaal over Van der Heijdens  bemoeienis met de ontbrekende komma in J.C. Bloems versregel ‘Domweg gelukkig, in de Dapperstraat’ werpt een blik op taalvirtuositeit tot in detail.
Na spreker Wim Daniëls, is Han Roijakkers niet meer de enige persoon die zegt dat Van der Heijden op dit moment de grootste schrijver van Nederland is.
Champagne van de Rabobank voor iedereen, bezegelt dat mooie idee.

Napraten

Renny de Bruyn besluit de bijeenkomst met de toekomstplannen die uit de werkgroep voortgekomen zijn. Zo gaat de werkgroep een Van der Heijden fietstocht in Eindhoven opzetten en zal er in Mariënhage Eindhoven, in voorheen de bibliotheek van de paters Augustijnen een Van der Heijden-huis komen. Meer nieuws  daarover is nu nog niet aan de orde.
Eerst gaan de feestvierders napraten in De Muis, de Heijdensiaanse oerplek bij uitstek.
In een hoek hoor ik het gesprek over de jongen die Van der Heijden was en die hij in eenvoud, humor en bijzonderheid altijd is gebleven.
Het klinkt weemoedig. Maar gelukkig hebben we vrolijke foto’s en de video (door webmaster Rob Coers) van een geslaagde, zonnige Van der Heijden feestdag op 21 april 2018.