Een klein bijgeloof wil dat het niet gaat regenen als je een paraplu bij je hebt. Ik kan u vertellen dat het praatje niet klopt. De groep wandelaars die na mijn lezing op de Volksuniversiteit Geldrop op pad ging voor de eerste lus van de A.F.Th. wandeling, had én paraplu’s én regen.

Maar de regen deerde ons niet. Het mooie pad langs de Kleine Dommel met verkleurend groen en uitbundige rose balsemienen onder de egale regenlucht, bleek de perfecte ambiance voor de dromende verhalen van student Albert Egberts over zijn jeugd.
Het pikante geheim van Gonneke  bij het kanaal werd, onder de paraplu gelezen, brutaler dan het al was.
Paul Sanders ontving ons als oude bekenden in De Muis. Rondom de stamtafel luisterden we naar roemruchte Kuster-geschiedenissen in de toonsoort van Frank Lammers.
Vóór Hulst 119, het huis in het ‘Strontstrietje’, waar kleine Albert en kleine Adri hun eerste euforische visioenen beleefden, zijn de wandelaars even stil. Net zo stil worden ze van de tragische kernscène uit ‘De sandwich’ die onder de luifels van de winkels met uitzicht op eeuwig grijs in tragiek verdubbelt.

De groep wandelaars heeft een mooie dag gehad. De mensen, niet veel in getal maar (bijna) allemaal gretige Van der Heijden lezers, hebben met interesse naar mijn lezing geluisterd.

In deze lezing ‘De Geldropse laag in het roman-universum van A.F.Th. van der Heijden’, benoem ik de verfabelde jeugdherinneringen als de Geldropse laag in zijn oeuvre.
Daarbij schets ik mijn visie op de beweeglijke ontwikkelingen van inhoud en structuur in ‘De tandeloze tijd’. Aan bod komt verder de complexe relatie tussen Geldrop en zijn grote romancier.

Een boeiende lezing? Jan Brands, de bibliograaf van Van der Heijden, tot ons groot genoegen aanwezig bij dit evenement, sprak mij mooie complimenten toe.
Ik heb ze in dank aanvaard. Tenslotte is Jan Brands de grootste Van der Heijden specialist. Hij is de schrijver van een eerste vroege monografie over A.F.Th. en hij is de (mede) schrijver van ‘Groepsportret’ een compendium voor de romancyclus ‘De tandeloze tijd’.

Complimenten heb ik voor Mary de Vries, de coördinator van de Volksuniversiteit  Geldrop. De formule lezing, lunch en wandeling bracht mensen in groot enthousiasme bij elkaar. Zozeer zelfs dat de groep heeft afgesproken om volgend jaar ter gelegenheid van A.F.Th. van der Heijdens veertigjarig schrijverschap het feestje over te doen.
Maar misschien wordt dat een groter evenement? We gaan het er met Mary over hebben.

Han Roijakkers