Het blijft een ambivalente kwestie: is iemand een Brabantse schrijver omdat hij in Brabant geboren is en er zijn vroege jeugd heeft doorgebracht?
Wat A.F.Th. van der Heijden aangaat, past hier veel nuance. Van de ene kant hangt hij aan de schatten van zijn Brabantse jeugd en zijn Brabantse dromen en van de andere kant dompelt hij zich onder in zijn magische Amsterdam.
Literair gezien, onderhoudt hij beide polen. Van der Heijden heeft nog steeds intrigerende Geldropse geschiedenissen in zijn register en tegelijkertijd staat hij in een literaire expansie die geen geografische grenzen kent.
Toch blijft het Brabantse van A.F.Th. van der Heijden een bijzonder perspectief. Hij heeft het kind en de jongen in hem zo levend bewaard dat de affectieve omgeving van dat kind en die jongen een legendarische smaak heeft meegekregen. Die omgeving heet Geldrop en groter Brabant.

Lees mee in ‘Brabants’

De redactie van Brabants was zo vriendelijk om ons de volledige nummers te sturen, waarin de A.F.Th. artikelen zijn opgenomen. Download ze en maak kennis met het magazine en de overige items.

Het Brabantse perspectief van A.F.Th. van der Heijden komt verhelderend aan bod in het Tijdschrift ‘Brabants’. Dit kwartaalblad over ‘Brabanders en hun taal’ publiceerde tot nu toe twee delen van een vierdelig interview. Redacteur Cor Swanenberg, begeesterde Van der Heijden lezer en persoonlijke bekende van de schrijver, heeft prikkelende vragen voorgelegd die A.F.Th. zoals hij dat doet, bloemrijk en tot in finesses heeft beantwoord.

In het eerste interview draait het om de leraar Nederlands van A.F.Th. en natuurlijk de klassieke kwestie of Albert Egberts/Adri van der Heijden wel of niet op het Augustinianum zat.

Het tweede interview gaat in op de ontwikkeling tot schrijver in een Brabants arbeidersmilieu met alle familiale en sociale implicaties daarvan. Frappant zijn de mini-verhandelingen over het Brabantse dialect, Brabantse personages en Van der Heijdens persoonlijke definitie van ‘Brabanderschap’.

De redactie van ‘Brabants’ laat de lezers van website Van der Heijden wandeling Geldrop graag meelezen in haar blad.
Op de volgende links vindt u de volledige interviews.

Interview met A.F.Th. van der Heijden (1) / Cor Swanenberg. – in: Brabants, jaargang 4, nr.2, september 2017, p. 4-8

Interview met A.F.Th. van der Heijden (2) / Cor Swanenberg. – in: Brabants, jaargang 4, nr.3, december 2017, p. 6-10