Wandelingproject

Het project Van der Heijden wandeling is opgeroepen door de vonk van bewondering voor het monumentale werk van A.F.Th. Ook het besef dat Geldrop een primaire betekenis heeft in de oorsprong van dit werk, fundeerde dit initiatief.

De initiatiefnemers formuleerden in de stichting ‘De tandeloze tijd’ hun doel: het ontwikkelen en in stand houden van een literaire wandeling voor A.F.Th van der Heijden in Geldrop.

Sinds de start in augustus 2015 is er veel werk verzet. Er is een wandeling, een wandelboek, een audiotour, een website, een Facebookpagina en er komen A.F.Th. banken in de wandelroute.

De ambities reiken verder naar de toekomst met: een handzame lees-loopwijzer, een interessante website met actieve uitwisseling van verhalen, nieuws en reacties, een filmdocumentaire en een aparte fietsroute waarin ook Tivoli Eindhoven wordt opgenomen.

Volg onze ambities. Steun ons met donaties om met mooie plannen de waarde van een wonderlijke schrijver vast te leggen.

Werkgroep

Wij hebben een naam: de Werkgroep Van der Heijden wandeling. Wij hebben ook eigen namen: zes verschillende voor vier vrouwen en twee mannen. Die namen staan voor vrijwilligers met heel diverse bekwaamheden, talenten, vaardigheden, eigenschappen, handigheden.

De een organiseert, belt, mailt, notuleert. De ander bepraat instanties, uitgever, autoriteiten, relaties. Nog een ander schrijft. Weer een ander regelt hulpbronnen op het gebied van foto’s, geluid en grafische vorm. Dan is er iemand die fondsen werft en het budget bewaakt.

En ja; wij hebben een hofnar. Die strooit zijn kwinkslagen in het rond en relativeert het drukke geparlementeer. Misschien loopt dat als olie door ons raderwerk waarin een efficiënte taakverdeling een perfecte samenwerking draaiende houdt.

Stichting De tandeloze tijd

Leden Werkgroep Van der Heijden wandeling, op de foto v.l.n.r.:

  • Renny de Bruyn
  • Leonie Josiassen
  • Marianne Menting
  • Han Roijakkers
  • Mecheline van der Velden
  • Jos Geevers

Colofon

 

 

 

Pin It on Pinterest